அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

(திருக்குறள்: 1)

திரு எடப்பாடி கே.பழனிசாமி மாண்புமிகு முதலமைச்சர்
திரு க.பாண்டியராஜன் அமைச்சர்
தமிழ் ஆட்சிமொழி, தமிழ்ப் பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல் துறை
திரு இரா.வெங்கடேசன் இ.ஆ.ப அரசுச்செயலர்
தமிழ்வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை
திரு த.காமராசு இயக்குநர்
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்
முனைவர் கோ.பாலசுப்ரமணியன் துணை வேந்தர்
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.