விருதுகள் விண்ணப்பம் வந்து சேரவேண்டிய கடைசி நாள் விண்ணப்ப பதிவிறக்கம்
தூயதமிழ்ப் பற்றாளர் பரிசு-2023 29.09.2023
நற்றமிழ்ப் பாவலர் விருது-2023 29.09.2023
தூயதமிழ் ஊடக விருது-2023 29.09.2023
தூயதமிழ்ப் பற்றாளர் விருது-2023 29.09.2023
தேவநேயப் பாவாணர் விருது-2023 29.09.2023
வீரமாமுனிவர் விருது-2023 29.09.2023
விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி:

"அந்தந்த விண்ணப்பங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு விண்ணப்பங்களை அனுப்பவும்"

நேரில் விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

இயக்குநர்,
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித்திட்ட இயக்ககம்,
நகர் நிருவாக அலுவலக வளாகம் முதல் தளம்,
எண்: 75 சாந்தோம் நெடுஞ்சாலை,
எம்.ஆர்.சி.நகர், சென்னை - 600028.